Handel

Foderkorn.dk

 

Handel med Kiær Agro

 

Vi gør meget for at sikre at kvaliteten af det korn vi benytter selv, eller sælger videre, er så god som overhovedet muligt.

Kvaliteten afhænger af det korn vi køber, samt den behandling vi efterfølgende giver kornet.

 

Al modtaget korn bilver renset for støv og sand, ukrudsfrø, små døde kerne mm. inden det lægges på lageret for videre behandling og opbevaring.

Uanset vandprocenten, vil al modtaget korn blive regelmæssigt beluftet, for at sikre at der ikke sker en yderligere modning, og for at sikre en vedvarende god kvalitet ved langtidsopbevaring.

 

 

Aflevering i høsten

 

Afleveres der korn direkte fra mejetærsker, skal der altid ske en beluftning af kornet. Dette uanset om vandprocenten er under 15%.

 

Vi regner med at kornet stadig modner, ligesom det vil gøre på marken.

 

Der modtages kun korn af god kvalitet og som kan betegnes som 'gode sunde varer'.

Det må f.eks. ikke være ødelagt af bladsvamp(fusarier), tørke og dyr, ligesom der ikke må være spiret korn og korn med forkert lugt.

 

 

 

 

 

Transport af korn

 

Du kan vælge selv at transportere kornet, eller du kan få os til at hente eller levere kornet.

 

Lastvogne og kornvogne skal være rene, og renset for diverse genstanda samt materialer der ikke har med kornet at gøre, - f.eks. foderrester, gødning eller lign.

 

Køretøjet skal være rent, således at jord og snavs ikke forurener kornet under aflæsning.

 

Alle ind og udvejninger registreres i vores afregningssystem via vores certificerede brovægt.

 

Kvalitetssikring

 

Vi udtager prøver af alle kornleverancer, og sender disse til analyse hos certificeret laboratorium.

 

3 prøver tages fra vognlæs op til 5 tons

5 prøver tages fra vognlæs op til 7 tons

7 prøver tages fra vognlæs over 7 tons

 

Der analyseres altid for bla.a.

  • Vand%
  • Protein indhold
  • Urenheder
  • Rumvægt