Sammenligning

Foderkorn.dk

 

Afregning - Der er store forskelle !

 

Vi påstår at vores afregningspriser og takster for behandling er meget konkurrencedygtige med markedets prisniveau.

Du behøver ikke at tage os på ordet - vi kan heldigvis vise det.

 

Den samlede afregnig af høsten består som bekendt af flere forskellige faktorer, og reguleringer.

De vigtigste forhold for foderkorn er:

  • Hvad er basis afregningsprisen pr. tønde (100 kg)
  • Hvilken kvalitet har kornet - for foderkorn typisk rumvægt (Kg/hl)
  • Hvilken vandprocent har kornet ved aflevering
  • Hvor mange procent urenheder er der i kornet

 

Derudover kan der reguleres for indhold af flyvehavre, knækkede/grønne/spirede kerner, osv.. Alle disse ekstraordinære reguleringer har vi holdt ude af denne sammenligning, idet alle selskaber ikke oplyser om taksterne.

 

De fleste landmænd er meget fokuserede på basis afregningsprisen, idet denne jo naturligvis udgør en meget væsentlig del af den samlede afregning. Det er nemt at sammenligne og vælge den bedste pris, når man kun kigger på basis prisen.

 

Ofte er grovvareselskabernes betingelser for reguleringer meget uoverskuelige. Det svarer lidt til renter og gebyrer i banken, hvor det er nemt at gennemskue renten, men meget svært at gennemskue gebyrer og alle de andre forskellige ting man skal betale for.

 

Der er meget stor forskel på, hvordan forskellige reguleringer beregnes, og der er forskel på hvad der rent faktisk reguleres for.

Derfor vil vi gøre det nemmere for dig at sammenligne vores priser med nogle få af de store grovvareselskabers.

Herunder har vi taget udgangspunkt i en levering af 100 ton hvede, til 4 forskellige selskaber.

Resultatet er det nettobeløb som landmanden får for sit korn, når alle reguleringer er trukket fra.

Leveret parti - eksempel

Foderhvede

1.000 tdr. (100 ton)

Aftalt basis afretgningspris

120 kr. / 100 kg

Vandprocent (hele partiet)

17 procent

Rumvægt (hele partiet)

74 kg/hl

Urenheder (hele partiet)

1,2 procent

Antal læs leveret =antal analyser

10 læs á 10 tons

Sammenligning skema

Hvem sammenlignes

De 4 selskaber der sammenlignes er (i tilfældig orden):

  • DLG
  • Danish Agro
  • HC Venslev
  • Kiær Agro

 

I skemaet er de 3 grovvareselskaber anononyme.

Alle beregninger er foretaget med udgangspunkt takster der er fundet på de enkelte selskabers hjemmesider.

Beskrivelse

Grovvareselskab 1

Grovvareselskab 2

Grovvareselskab 3

Kiær Agro / Foderkorn.dk

Basis afregningspris

120.000

120.000

120.000

120.000

Omkostninger til analyse

800

750

800

800

Tørringsomkostninger

8.350

8.450

8.400

7.600

Tørstof fradrag / tørresvind

3.600

3.600

3.600

2.400

Renseomkostninger

750

3.000

2.500

0

Rensesvind

1.440

0

1.440

0

Regulering for rumvægt

700

700

700

700

Netto til udbetaling

104.360

103.500

102.560

108.500

I ovenstående eksempel vil du altså få mellem 4.000 kr. og kr. 6.000 kr. mere for dette parti, når det leveres til Kiær Agro fremfor til en af de nævnte grovvareselskaber.

 

Eksemplet er baseret på, at Kiær Agro giver den samme basis afregningspris. Ofte ligger vi dog et par kroner over, og derfor vil netto fortjenesten tilsvarende være en del større.

 

Du er velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker en sammenligning baseret på andre vandprocenter, eller en anden kvalitet,

- de vil alle vise at Kiær Agro giver en bedre samlet afregning for din høst.