Takster

Foderkorn.dk

 

Afregning, takster og tariffer

 

Vores afregningspriser og takster for behandling er meget konkurrencedygtige med markedets prisniveau.

Vi kontrollerer dagligt vores priser, og skulle du opleve at vi ikke er konkurrencedygtige, skal du tage kontakt til os.

 

Afregningspriser for køb af korn følger de gængse kornbørsers priser, og ofte giver vi endda lidt mere.

 

Vores siloanlæg kan håndtere korn med meget høje vandprocenter. Vi vil dog som udgangspunkt ikke lagre korn med vandprocent over 22%. Har du korn med højt vandinhold, så kontakt os for at få en aftale om special håndtering at dette.

 

Vi passer godt på kornet når det oplagres. Den nænsomme behandling, rensning samt regelmæssige beluftning og omrøring, sikrer at vi har et lavt spild og en god kvalitet.

 

Dermed kan vi holde vores omkostninger nede, - og det skal også komme vores kunder til gode.

 

I forbindelse med afregning af kornkøb, bliver der reguleret i forhold til kornets kvalitet og vandprocent.

Bemærk - vi beregner ikke tørringsomkostninger for vandprocent under 16%, og tørringstaksterne er ca. 10% under markedsniveau.

 

Såfremt du har aftalt at afregning skal ske på et senere tidspunkt, beregnes tørring og diverse reguleringer, og der opkræves lagerleje indtil kornet er afregnet. Der beregnes ikke lagerleje for den første måned.

Tørringstakster

Vandprocent

Håndtering

Kr. pr. Hkg

Op til 15,0

Ingen

0,00

15,1 til 15,5

Beluftning

2,30

15,6 til 16,0

Beluftning

3,00

16,1 til 16,5

Tørring

6,50

16,6 til 17,0

Tørring

7,60

17,1 til 17,5

Tørring

8,60

17,6 til 18,0

Tørring

9,05

18,1 til 18,5

Tørring

9,70

18,6 til 19,0

Tørring

10,20

19,1 til 19,5

Tørring

10,85

19,6 til 20,0

Tørring

11,65

20,1 til 20,5

Tørring

12,40

20,6 til 21,0

Tørring

13,00

21,1 til 22,0

Tørring

14,00

Over 22

Special

Efter aftale

Reguleringer

Type

Reguleres ved

Sats

Analyse *

Alle læs - se specifikation

85 kr. pr. læs

Tørresvind

Vandprocent over 15

0,15% svind

pr. 0,1% vand

Rumvægt

Hvede under 76 kg/hl

0,35 kr. pr. Hkg

Rumvægt

Byg under 65 kg/hl

0,35 kr. pr. Hkg

Rensning

Under 1% urenheder

0,00

Rensning

Over 1% urenheder

2,00 kr. pr. Hkg

Flyvehavre

Anmeldt indhold af flyvehavre

8,00 kr. pr. Hkg

Flyvehavre

Ej anmeldt indhold af flyvehavre

20 kr. pr. Hkg

Lagerleje

Indvejet korn til senere afregning

2,00 kr. pr. Hkg pr. påbegyndt måned

Prøveudtagning og Analyse

Der udtages prøver af hvert afleveret læs, ud fra følgende regel:

  • 3 prøver fra vognlæs op til 5 tons
  • 5 prøver fra vognlæs op til 7 tons
  • 7 prøver fra vognlæs over 7 tons

 

Alle prøver er på min. 1000 gram.

Alle prøver fra hvert læs blandes, og der sendes en samlet prøve på min. 1000 gram til laboratoriet.

 

Vi opbevarer alle prøver, og kan derfor få foretaget nye analyser indtil der er foretaget endelig afregning.

 

Afhængig af hvor meget korn der handles, kan der laves aftale om hhv. flere eller færre laboratorieanalyser.